top of page

 

Overnatting på Trandal:

Det er begrensa med overnattingsmulegheiter på Trandal under festivalen.

Christian Gaard organiserer FestivalCamp for dei som ønsker teltplass eller oppstillingsplass for bobil/campingvogn.

Ta kontakt med Christian Gaard på tlf. 959 35 797 for meir info om private som leiger ut rom.

 

Vi kan ellers anbefale fylgjande overnattingsplassar:

Sagafjord Hotell 

6165 SÆBØ

Tlf. 70 04 02 60

www.sagafjordhotel.no 

Havila Hotell Ivar Aasen

6150 ØRSTA

Tlf. 70 04 51 00

www.hotellivaraasen.no

bottom of page