top of page

bratt og blått prisen

Bratt og Blåttprisen er ein hederspris som vert tildelt den personen, artisten, gruppa eller organisasjonen nemda i Bratt og Blått meiner har gjort seg fortjent til ein slik eksklusiv pris.

Bratt og Blåttprisen vart utdelt for første gong under Trandalblues 2012 .

 

Vinnar 2022:

Vidar Busk

Bratt og Blåttprisvinnar Vidar Busk.jpg

Les nemda si grunngjeving her:  VB-2022

Vinnar 2017:

Marie Kristin Dale

Les nemda si grunngjeving her:  MK-2017

Vinnar 2016:

Roald Jungaard

Les nemda si grunngjeving her:  

Roald Jungaard 2016

Vinnar 2015:

Erik Valderhaug

Les nemda si grunngjeving her:  Erik Valderhaug  2015

 

Vinnar 2014:

Lazy Lester

Les nemda si grunngjeving her:  Lazy_Lester_2014

 

Vinnar 2013:

Jarle Støyva

Les nemda si grunngjeving her:  Jarle 2013

 

Vinnar 2012:

Øyvind Vassli Hansen 

Les nemda si grunngjeving her:  Øyvind 2012.

 

bottom of page